FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Sve - Naputci i programi

Biljno zdravstvo

Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Sredozemna voćna muha muha - Ceratitis capitata (Wiedemann) gospodarski je najvažniji štetni organizam agruma i drugih voćnih vrsta u dolini rijeke Neretve. Zbog velikih gospodarskih šteta koje prouzroči na plodovima agruma i drugim biljkama domaćinima na tom području, donesen je Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2023. do 2025. godine. AP Ceratitis 2023.-2025.pdf

Održiva uporaba pesticida

Sjeme i sadni materijal

Sredstva za zaštitu bilja