FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Sjeme i sadni materijal - Naputci i programi

Program podizanja kvalitete matičnih nasada agruma, jezgričavih i koštičavih voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2019. godine

Program podizanja kvalitete matičnih nasada agruma, jezgričavih i koštičavih voćnih vrsta u RH za razdoblje od 2016. do 2019. godine ima za cilj osigurati visoku genetsku čistoću i zdravstvenu ispravnost domaćeg reprodukcijskog voćnog sadnog materijala agruma, jezgričavog i koštičavog voća, što je temeljna pretpostavka sigurne, održive i konkurentne voćarske proizvodnje.

Program podizanja kvalitete matičnih nasada_final.pdf