FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Najave pregleda uređaja

Pretraga najava

Mjesto održavanja:

Odaberite
Odaberite
Odaberite

Rezultati pretrage najava

Vrijeme pregleda:

16. 11. 2022.

Popis termina:

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

V. Nazora, Dalj, Erdut

Vrijeme pregleda:

17. 11. 2022.

Popis termina:

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

B. Radić, Viljevo, Viljevo

Vrijeme pregleda:

16. 11. 2022.

Popis termina:

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

V. Nazora, Jugovo Polje, Suhopolje

Vrijeme pregleda:

17. 11. 2022.

Popis termina:

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Dravska, Nova Šarovka, Sopje

Vrijeme pregleda:

21. 11. 2022.

Popis termina:

08:30:00 - 09:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Zlatar, Zlatar, ZLATAR