FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Najave pregleda uređaja

Pretraga najava

Rezultati pretrage najava

Vrijeme pregleda:

16. 07. 2024.

Popis termina:

08:30:00 - 14:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Agro Tovarnik, Tovarnik, Tovarnik

Vrijeme pregleda:

15. 07. 2024.

Popis termina:

09:00:00 - 13:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Drenovci, Račinovci, Drenovci