FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Najave pregleda uređaja

Pretraga najava

Rezultati pretrage najava

Vrijeme pregleda:

29. 09. 2023.

Popis termina:

08:00:00 - 10:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Tenja, Tenja, OSIJEK

Vrijeme pregleda:

29. 09. 2023.

Popis termina:

08:30:00 - 11:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Veliki Grđevac, Pavlovac, Veliki Grđevac

Vrijeme pregleda:

29. 09. 2023.

Popis termina:

10:15:00 - 11:30:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Bijelo brdo, Bijelo Brdo, Erdut

Vrijeme pregleda:

29. 09. 2023.

Popis termina:

11:45:00 - 12:45:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Erdut, Erdut, Erdut

Vrijeme pregleda:

29. 09. 2023.

Popis termina:

14:00:00 - 16:30:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Korog, Palača, Šodolovci