FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Najave pregleda uređaja

Pretraga najava

Rezultati pretrage najava

Vrijeme pregleda:

13. 06. 2023.

Popis termina:

08:30:00 - 14:30:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Levanjska Varoš, Levanjska Varoš, Levanjska Varoš

Vrijeme pregleda:

16. 06. 2023.

Popis termina:

08:30:00 - 14:30:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Semeljci, Semeljci, Semeljci

Vrijeme pregleda:

12. 06. 2023.

Popis termina:

08:30:00 - 14:30:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Oriovac, Oriovac, Oriovac

Vrijeme pregleda:

15. 06. 2023.

Popis termina:

08:30:00 - 14:30:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Slavonski Brod, Slavonski Brod, SLAVONSKI BROD

Vrijeme pregleda:

05. 06. 2023.

Popis termina:

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Ferdinandovac, Ferdinandovac, Ferdinandovac