FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Najave pregleda uređaja

Pretraga najava

Rezultati pretrage najava

Vrijeme pregleda:

31. 05. 2024.

Popis termina:

07:15:00 - 15:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

TOTOVEC, Totovec, ČAKOVEC

Vrijeme pregleda:

30. 05. 2024.

Popis termina:

07:15:00 - 15:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

MACINEC, Macinec, Nedelišće

Vrijeme pregleda:

29. 05. 2024.

Popis termina:

07:15:00 - 15:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

GORNJI KURŠANEC, Gornji Kuršanec, Nedelišće

Vrijeme pregleda:

28. 05. 2024.

Popis termina:

07:15:00 - 15:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

DUNJKOVEC, Dunjkovec, Nedelišće

Vrijeme pregleda:

28. 05. 2024.

Popis termina:

09:00:00 - 14:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Pavla Radića 46, Požega, Požega, POŽEGA