FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Najave pregleda uređaja

Pretraga najava

Rezultati pretrage najava

Vrijeme pregleda:

22. 04. 2024.

Popis termina:

09:00:00 - 15:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Otok, Otok, OTOK

Vrijeme pregleda:

19. 04. 2024.

Popis termina:

08:00:00 - 12:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Dužica, Dužica, Lekenik

Vrijeme pregleda:

19. 04. 2024.

Popis termina:

08:00:00 - 14:45:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

PRESEČNO VISOČKO, Presečno Visočko, Visoko

Vrijeme pregleda:

19. 04. 2024.

Popis termina:

09:00:00 - 15:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Čaglin, Čaglin, Čaglin

Vrijeme pregleda:

19. 04. 2024.

Popis termina:

12:30:00 - 14:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Petrinja, Petrinja, PETRINJA