FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Najave pregleda uređaja

Pretraga najava

Rezultati pretrage najava

Vrijeme pregleda:

21. 06. 2024.

Popis termina:

08:00:00 - 16:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Otočac, Otočac, OTOČAC

Vrijeme pregleda:

21. 06. 2024.

Popis termina:

09:00:00 - 15:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Poljana, Poljana, LIPIK

Vrijeme pregleda:

20. 06. 2024.

Popis termina:

08:00:00 - 16:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Vrhovine, Vrhovine, Vrhovine

Vrijeme pregleda:

20. 06. 2024.

Popis termina:

09:00:00 - 15:00:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

Lipik, Lipik, LIPIK

Vrijeme pregleda:

19. 06. 2024.

Popis termina:

07:15:00 - 08:15:00

Status najave:

Aktivan

Mjesto pregleda uređaja:

IVANEC, Ivanec Bistranski, ZAPREŠIĆ