FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Sve - Obavijesti

Sjeme i sadni materijal02.02.2023 07:34

Upis u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Omogućeno je podnošenje zahtjeva za upis u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala elektroničkim putem.... Prikaži više

Održiva uporaba pesticida13.01.2023 09:48

FIS - korisničke upute

... Prikaži više

Održiva uporaba pesticida07.12.2022 10:10

INTEGRACIJA PRODAJNIH MJESTA KOJA PRODAJU PESTICIDE SA FIS-om

Dana 23. travnja 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 46/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon). ... Prikaži više

Održiva uporaba pesticida05.12.2022 09:19

ODLUKA O USVAJANJU 65. SEMINARA BILJNE ZAŠTITE KAO VRSTOM STRUČNOG USAVRŠAVANJA KOJE SE SMATRA DOPUNSKOM IZOBRAZBOM U 2022. GODINI

ODLUKA O USVAJANJU 65. SEMINARA BILJNE ZAŠTITE KAO VRSTOM STRUČNOG USAVRŠAVANJA KOJE SE SMATRA DOPUNSKOM IZOBRAZBOM U 2022. GODINI... Prikaži više

Održiva uporaba pesticida27.09.2022 10:35

Najava pregleda uređaja za primjenu pesticida

S obzirom na rokove, svim vlasnicima i korisnicima uređaja (prskalica i raspršivača) savjetujemo da prate kada im ističe valjanost postojećeg znaka o obavljenom redovitom pregledu uređaja za primjenu pesticida te da se samoinicijativno jave ili odaz... Prikaži više