FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Sjeme i sadni materijal - Upisnici

Obrazac za upis u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

U Narodnim novinama br. 8/23 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_8_180.html)

Navedenim Pravilnikom omogućeno je podnošenje zahtjeva za upis u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala elektroničkim putem.

Zahtjev za upis u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija može se podnijeti putem e-obrasca koji je dostupan na poveznici: Pristup obrascu

Također zahtjev se može dostaviti putem elektroničke pošte: HR_reprodukcijski.materijal@mps.hr.

Obrazac_Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija.docx