FIS logo
RH logoePoljoprivreda
EU logo

Najave izobrazbe SZB

Pretraga najava

Rezultati pretrage najava

Dopunska-SL-21.4.23.

Mjesto Izobrazbe:

Slatina, Slatina, SLATINA

Prijave isključivo kod djelatnika MP

Institucija (provoditelj izobrazbe):

Ministarstvo poljoprivrede

Modul izobrazbe:

1. Modul za profesionalne korisnike

Tip izobrazbe:

Dopunska izobrazba

Status najave: Aktivna

Za prijavu na izobrazbu potrebno je popuniti eObrazac u aplikaciji FIS.

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida - Koprivnica 11.4.2023.

Mjesto Izobrazbe:

Svilarska 6, KOPRIVNICA, KOPRIVNICA

dvorana na 1. katu

Institucija (provoditelj izobrazbe):

Ministarstvo poljoprivrede

Modul izobrazbe:

1. Modul za profesionalne korisnike

Tip izobrazbe:

Osnovna izobrazba

Status najave: Aktivna

Za prijavu na izobrazbu potrebno je popuniti eObrazac u aplikaciji FIS.

Osnovna izobrazba_Vrbovec_17_4_2023

Mjesto Izobrazbe:

Križevačka 4, Vrbovec, Vrbovec, VRBOVEC

Obrtnički dom

Institucija (provoditelj izobrazbe):

Ministarstvo poljoprivrede

Modul izobrazbe:

1. Modul za profesionalne korisnike

Tip izobrazbe:

Osnovna izobrazba

Status najave: Aktivna

Za prijavu na izobrazbu potrebno je popuniti eObrazac u aplikaciji FIS.

Dopunska izobrazba_ Vrbovec_21_4_2023

Mjesto Izobrazbe:

Križevačka 4, Vrbovec, Vrbovec, VRBOVEC

Obrtnički dom

Institucija (provoditelj izobrazbe):

Ministarstvo poljoprivrede

Modul izobrazbe:

1. Modul za profesionalne korisnike

Tip izobrazbe:

Dopunska izobrazba

Status najave: Aktivna

Za prijavu na izobrazbu potrebno je popuniti eObrazac u aplikaciji FIS.

Dopunska izobtrazba o održivoj uporabi pesticida

Mjesto Izobrazbe:

trg Marije Terezije 27, Lipik, LIPIK

Gradska vijećnica

Institucija (provoditelj izobrazbe):

Ministarstvo poljoprivrede

Modul izobrazbe:

1. Modul za profesionalne korisnike

Tip izobrazbe:

Dopunska izobrazba

Status najave: Aktivna

Za prijavu na izobrazbu potrebno je popuniti eObrazac u aplikaciji FIS.