Hrvatski Engleski
PYXAL
Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Opis sredstva PYXAL je insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, na maslini, u povrćarstvu u zaštićenom prostoru, na ukrasnom bilju i cvijeću.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/107
Vlasnik registracije Cheminova A/S
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., distributer

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex HDPE/PA za neprofesionalne korisnike (amatere)5,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
Coex HDPE/PA za neprofesionalne korisnike (amatere)10,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
Coex HDPE/PA za neprofesionalne korisnike (amatere)50,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
Coex HDPE/PA za neprofesionalne korisnike (amatere)100,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
Coex (HDPE/EVOH) za neprofesionalne korisnike (amatere)5,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
Coex (HDPE/EVOH) za neprofesionalne korisnike (amatere)10,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
Coex (HDPE/EVOH) za neprofesionalne korisnike (amatere)50,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
Coex (HDPE/EVOH) za neprofesionalne korisnike (amatere)100,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
f-HDPE za neprofesionalne korisnike (amatere)5,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
f-HDPE za neprofesionalne korisnike (amatere)10,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
f-HDPE za neprofesionalne korisnike (amatere)50,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
f-HDPE za neprofesionalne korisnike (amatere)100,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
PET za neprofesionalne korisnike (amatere)5,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
PET za neprofesionalne korisnike (amatere)10,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
PET za neprofesionalne korisnike (amatere)50,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
PET za neprofesionalne korisnike (amatere)100,00 mlAmaterskaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
Coex HDPE/PA250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Piriproksifen71595737-68-1100,00 g/lhttp://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN


Agrumi
(Citrus (Citrus sinensis, Citrus reticulata var. deliciosa, Citrus limonium, Citrus clementine, Citurs aurantifolia, Citrus aurantium var.bergamot, Citrus medica ili Citrus cedra, Citrus x paradisi, Citrus maxima, Citrus tangerina, Citrus myrtifolia, Citrus aurantium))
Karenca: 30 dana
štitaste uši
(Coccoidea)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štitastih uši (Lepidosasphes spp., Saissetia oleae, Aonidiella aurantii, Parlatoria spp., Aspidiotus neri, Quadraspidiotus perniciosus) u koncentraciji od 0,05-0,075 %, kod pojave prvih razvojnih stadija ličinki, po mogućnosti prve generacije štetnika, uz utrošak vode 2000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
kalifornijska štitasta uš
(Quadraspidiotus perniciosus)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,0375-0,05 %, tretiranjem prezimljujućih razvojnih stadija ličinki, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
kalifornijska štitasta uš
(Quadraspidiotus perniciosus)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji od 0,0375-0,05 %, tretiranjem prezimljujućih razvojnih stadija ličinki, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 21 dan
kalifornijska štitasta uš
(Quadraspidiotus perniciosus)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem prezimljujućih razvojnih stadija ličinki u koncentraciji od 0,0375-0,05%, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje. Breskva se smije tretirati do neposredno pred berbu, poštujući propisanu karencu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

dudova štitasta uš
(Diaspis pentagona syn. Pseudoaulacaspis pentagona)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem u stadiju oplođene ženke, u koncentraciji od 0,0375-0,05%, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje. Breskva se smije tretirati do neposredno pred berbu, poštujući propisanu karencu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 21 dan
kalifornijska štitasta uš
(Quadraspidiotus perniciosus)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem prezimljujućih razvojnih stadija ličinki u koncentraciji od 0,0375-0,05%, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje. Nektarina se smije tretirati do neposredno pred berbu, poštujući propisanu karencu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

dudova štitasta uš
(Diaspis pentagona syn. Pseudoaulacaspis pentagona)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem u stadiju oplođene ženke, u koncentraciji od 0,0375-0,05%, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje. Nektarina se smije tretirati do neposredno pred berbu, poštujući propisanu karencu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
kalifornijska štitasta uš
(Quadraspidiotus perniciosus)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem prezimljujućih razvojnih stadija ličinki u koncentraciji od 0,0375-0,05%, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje. Marelica se smije se tretirati samo prije cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

dudova štitasta uš
(Diaspis pentagona syn. Pseudoaulacaspis pentagona)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem u stadiju oplođene ženke, u koncentraciji od 0,0375-0,05%, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje. Marelica se smije tretirati samo prije cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
kalifornijska štitasta uš
(Quadraspidiotus perniciosus)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem prezimljujućih razvojnih stadija ličinki u koncentraciji od 0,0375-0,05%, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje. Trešnja se smije se tretirati samo prije cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

dudova štitasta uš
(Diaspis pentagona syn. Pseudoaulacaspis pentagona)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem u stadiju oplođene ženke, u koncentraciji od 0,0375-0,05%, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje. Trešnja se smije tretirati samo prije cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 21 dan
kalifornijska štitasta uš
(Quadraspidiotus perniciosus)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem prezimljujućih razvojnih stadija ličinki u koncentraciji od 0,0375-0,05%, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje. Šljiva se smije se tretirati do neposredno pred berbu, poštujući propisanu karencu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

dudova štitasta uš
(Diaspis pentagona syn. Pseudoaulacaspis pentagona)
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem u stadiju oplođene ženke, u koncentraciji od 0,0375-0,05%, uz utrošak vode od 800-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje. Šljiva se smije tretirati do neposredno pred berbu, poštujući propisanu karencu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
štitaste uši
(Coccoidea)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štitastih uši (Saissetia oleae i Lichtensia viburni) u koncentraciji 0,025-0,03% uz utrošak vode od 700-1.250 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje, prije cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
štitaste uši
(Coccoidea)
Primjena: Na vinovoj lozi (vinske sorte i stolne sorte) se primjenjuje za suzbijanje štitastih uši (Planococcus ficus, Parthenolecanium corni, Neopulvinaria innumerabilis, Pulvinaria vitis) u koncentraciji 0,05-0,075% uz utrošak vode od 500-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje prije cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
duhanov štitasti moljac
(Bemisia tabaci)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji 0,05-0,075%, uz utrošak vode 500-1.500 l/ha, primjenom kod prve pojave odraslih oblika. Ako je potrebno, provesti i drugi tretman, u razmaku od 10-tak dana. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji 0,05-0,075%, uz utrošak vode 500-1.500 l/ha, primjenom kod prve pojave odraslih oblika. Ako je potrebno, provesti i drugi tretman, u razmaku od 10-tak dana. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Patlidžan (u zaštićenom prostoru)
(Solanum melongena)
Karenca: 3 dana
duhanov štitasti moljac
(Bemisia tabaci)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji 0,05-0,075%, uz utrošak vode 500-1.500 l/ha, primjenom kod prve pojave odraslih oblika. Ako je potrebno, provesti i drugi tretman, u razmaku od 10-tak dana. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji 0,05-0,075%, uz utrošak vode 500-1.500 l/ha, primjenom kod prve pojave odraslih oblika. Ako je potrebno, provesti i drugi tretman, u razmaku od 10-tak dana. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Ukrasno bilje i cvijeće (u zaštićenom prostoru)
Karenca: nije primjenjivo
duhanov štitasti moljac
(Bemisia tabaci)
Primjena: Primjenjuje se kod prve pojave odraslih oblika u koncentraciji 0,05-0,075%, uz utrošak vode od 500-1.000 l/ha. Ako je potrebno, provesti i drugi tretman, u razmaku od 10-tak dana. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene godišnje u zaštićenom prostoru.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se kod prve pojave odraslih oblika u koncentraciji 0,05-0,075%, uz utrošak vode od 500-1.000 l/ha. Ako je potrebno, provesti i drugi tretman, u razmaku od 10-tak dana. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene godišnje u zaštićenom prostoru.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

štitaste uši
(Coccoidea)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štitastih uši (Eucalymnatus tassellatus, Lepidosaphes spp., Planococcus spp., Pseudococcus spp.), primjenom kod prve pojave ličinki, u koncentraciji 0,05-0,075%, uz utrošak vode od 500-1.000 l/ha. Ako je potrebno, provesti i drugi tretman, u razmaku od 10-tak dana. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene godišnje u zaštićenom prostoru.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Ukrasno bilje i cvijeće (na otvorenom)
Karenca: nije primjenjivo
duhanov štitasti moljac
(Bemisia tabaci)
Primjena: Primjenjuje se kod prve pojave odraslih oblika u koncentraciji 0,05-0,075%, uz utrošak vode od 500-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se kod prve pojave odraslih oblika u koncentraciji 0,05-0,075%, uz utrošak vode od 500-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

štitaste uši
(Coccoidea)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štitastih uši (Pseudaulacaspis pentagona, Saissetia spp., Aonidiella aurantii, Planococcus spp., Pseudococcus spp., Diaspis spp., Parthenolecanium spp., Ceroplastes spp.), primjenom kod prve pojave ličinki u koncentraciji 0,05-0,075%, uz utrošak vode od 500-1.000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:
Agrumi
(Citrus (Citrus sinensis, Citrus reticulata var. deliciosa, Citrus limonium, Citrus clementine, Citurs aurantifolia, Citrus aurantium var.bergamot, Citrus medica ili Citrus cedra, Citrus x paradisi, Citrus maxima, Citrus tangerina, Citrus myrtifolia, Citrus aurantium))
Karenca: 30 dana
crna štitasta uš araukarije
(Lindingaspis rossi (Maskell, 1890))
Primjena: u koncentraciji od 0,05-0,075 %, kod pojave prvih razvojnih stadija ličinki, po mogućnosti prve generacije štetnika, uz utrošak vode 2000 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Korisnik sredstava za zaštitu bilja obvezan je pridržavati se i svih ostalih uvjeta, ograničenja, upozorenja i uputa navedenih na etiketi i/ili popratnom listu sredstva Pyxal.
Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
crna štitasta uš araukarije
(Lindingaspis rossi (Maskell, 1890))
Primjena: u koncentraciji 0,025-0,03% uz utrošak vode od 700-1250 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje, prije cvatnje;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Korisnik sredstava za zaštitu bilja obvezan je pridržavati se i svih ostalih uvjeta, ograničenja, upozorenja i uputa navedenih na etiketi i/ili popratnom listu sredstva Pyxal.
Ukrasno bilje (na otvorenom)
Karenca: nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
crna štitasta uš araukarije
(Lindingaspis rossi (Maskell, 1890))
Primjena: u koncentraciji 0,05-0,075%, uz utrošak vode od 500-1000 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje.
Dodatne informacije: Korisnik sredstava za zaštitu bilja obvezan je pridržavati se i svih ostalih uvjeta, ograničenja, upozorenja i uputa navedenih na etiketi i/ili popratnom listu sredstva Pyxal.


Opasnost:


Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P301 + P330 + P331AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.


Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Datum registracije 23.9.2015.
Registracija važi do 1.8.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.2.2022.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.2.2023.
 


Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/10723.09.201501.08.2021
Proširenje registracije sredstva za male namjeneUP/I-320-20/18-03/1016.03.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/10723.08.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/10721.11.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/10718.01.2021
Ukidanje dozvoleUP/I-320-20/18-03/1018.01.2021

Konačna verzija etikete
Obavijesti