Hrvatski Engleski
PYRINEX 48 EC
Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Opis sredstva PYRINEX 48 EC je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na nekim ratarskim i povrtlarskim kulturama.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/496
Vlasnik registracije Nufarm GmbH & Co KG

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Klorpirifos2212921-88-2480,00 g/lhttp://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm


Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 30 dana
žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: U količini 0,5-0,6 l/ha (50-60 ml na 1000 m2); nakon pojave ličinki, od početka formiranja klasa do 30% razvijenog klasa (BBCH 50-53). Preporučene više količine sredstva koristiti kod jačeg napada štetnika. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (20– 40 l/1000 m2).
Dodatne informacije: Način primjene: prskanje leđnom ili traktorskom prskalicom uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na ozimoj pšenici.

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 60 dana
buhač
(Chaetocnema sp.)
Primjena: U količini 1 l/ha (100 ml na 1000 m2); nakon pojave repinog buhača u vrijeme nicanja (BBCH 10). Preporučene više količine sredstva koristiti kod jačeg napada štetnika. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (20– 40 l/1000 m2).
Dodatne informacije: Način primjene: prskanje leđnom ili traktorskom prskalicom uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na šećernoj repi Broj primjena u vegetaciji: 1

repina muha
(Pegomyia betae)
Primjena: U količini 1 l/ha (100 ml na 1000 m2); nakon pojave ličinki repine muhe u fenofazi razvoja 1-5 listova (BBCH 10-15). Preporučene više količine sredstva koristiti kod jačeg napada štetnika. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (20– 40 l/1000 m2) Način primjene: prskanje leđnom ili traktorskom prskalicom uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na šećernoj repi Broj primjena u vegetaciji: 1

Uljana repica, ozima
(Brassica napus Ssp. Napus)
Karenca: 70 dana
velika repičina pipa
(Ceutorhynchus napi)
Primjena: U količini 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml na 1000 m2); nakon 7-10 dana od pojave proljetnih repičinih pipa do prije otvaranja cvjetova (BBCH 50-57). Sredstvo se ne smije primjenjivati neposredno prije cvatnje kao i tijekom cvatnje uljane repice.
Dodatne informacije: Preporučene više količine sredstva koristiti kod jačeg napada štetnika. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (20– 40 l/1000 m2); Način primjene: prskanje leđnom ili traktorskom prskalicom uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na ozimoj uljanoj repici Broj primjena u vegetaciji: 1

mala repičina pipa
(Ceutorhynchus quadridens syn. Ceutorhynchus pallidactylus)
Primjena: U količini 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml na 1000 m2); nakon 7-10 dana od pojave proljetnih repičinih pipa do prije otvaranja cvjetova (BBCH 50-57). Sredstvo se ne smije primjenjivati neposredno prije cvatnje kao i tijekom cvatnje uljane repice.
Dodatne informacije: Preporučene više količine sredstva koristiti kod jačeg napada štetnika. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (20– 40 l/1000 m2); Način primjene: prskanje leđnom ili traktorskom prskalicom uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na ozimoj uljanoj repici Broj primjena u vegetaciji: 1

repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: U količini 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml na 1000 m2); za repičinog sjajnika nakon dostizanja praga štetnosti do prije otvaranja cvjetova (BBCH 50-57). Sredstvo se ne smije primjenjivati neposredno prije cvatnje kao i tijekom cvatnje uljane repice.
Dodatne informacije: Preporučene više količine sredstva koristiti kod jačeg napada štetnika. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (20– 40 l/1000 m2) Način primjene: prskanje leđnom ili traktorskom prskalicom uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na ozimoj uljanoj repici Broj primjena u vegetaciji: 1

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:
Ukrasne palme
(Arecaceae)
Karenca: Nije primjenjivo
palmin drvotoč
(Paysandisia archon)
Primjena: u količini 0,15-0,2 % zalijevanjem korijena kroz sistem za navodnjavanje. Utrošak vode iznosi 20-25 l ovisno o veličini palme. Vremenski razmak između primjena iznosi 30-40 dana. Prvo tretiranje provodi se sredinom svibnja, drugo tretiranje u srpnju i treće u rujnu. Smije se primijeniti 3 puta godišnje.
Dodatne informacije: Mjere zaštite na radu: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje palmi i ukrasnog bilja te susjednih kultura ili korova. Ne primjenjivati u vrijeme aktivnosti pčela.
crvena palmina pipa
(Rhynchophorus ferrugineus)
Primjena: u količini 0,15-0,2 % zalijevanjem korijena kroz sistem za navodnjavanje. Utrošak vode iznosi 20-25 l ovisno o veličini palme. Vremenski razmak između primjena iznosi 30-40 dana. Prvo tretiranje se provodi u ožujku ili travnju te ponavljati tretiranja sve do listopada ili studenog. Smije se primijeniti 3-5 puta godišnje.
Dodatne informacije: Mjere zaštite na radu: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom. Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje palmi i ukrasnog bilja te susjednih kultura ili korova. Ne primjenjivati u vrijeme aktivnosti pčela.
Ukrasno bilje (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
Karenca: Nije primjenjivo
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: u količini 0,6-1,0 L/ha ili 100 ml/hl. Prije primjene sredstva poželjno je na manjoj površini napraviti test. Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput u vegetacijskoj sezoni.
Dodatne informacije: Mjere zaštite na radu: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje palmi i ukrasnog bilja te susjednih kultura ili korova. Ne primjenjivati u vrijeme aktivnosti pčela.Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva PYRINEX 48 EC na ukrasnom bilju mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji iznosi najmanje 50 metara uz korištenje strojeva koji smanjenje zanošenja od 90%.
duhanov štitasti moljac
(Bemisia tabaci)
Primjena: u količini 0,6-1,0 L/ha ili 100 ml/hl. Prije primjene sredstva poželjno je na manjoj površini napraviti test. Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput u vegetacijskoj sezoni.
Dodatne informacije: Mjere zaštite na radu: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje palmi i ukrasnog bilja te susjednih kultura ili korova. Ne primjenjivati u vrijeme aktivnosti pčela.Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva PYRINEX 48 EC na ukrasnom bilju mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji iznosi najmanje 50 metara uz korištenje strojeva koji smanjenje zanošenja od 90%.
tripsi (resičari)
(Thrips spp.)
Primjena: u količini 0,6-1,0 L/ha ili 100 ml/hl. Prije primjene sredstva poželjno je na manjoj površini napraviti test. Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput u vegetacijskoj sezoni.
Dodatne informacije: Mjere zaštite na radu: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje palmi i ukrasnog bilja te susjednih kultura ili korova. Ne primjenjivati u vrijeme aktivnosti pčela.Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva PYRINEX 48 EC na ukrasnom bilju mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji iznosi najmanje 50 metara uz korištenje strojeva koji smanjenje zanošenja od 90%.
obični klinčićev savijač
(Cacoecimorpha pronubana)
Primjena: u količini 0,6-1,0 L/ha ili 100 ml/hl. Prije primjene sredstva poželjno je na manjoj površini napraviti test. Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput u vegetacijskoj sezoni.
Dodatne informacije: Mjere zaštite na radu: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje palmi i ukrasnog bilja te susjednih kultura ili korova. Ne primjenjivati u vrijeme aktivnosti pčela.Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva PYRINEX 48 EC na ukrasnom bilju mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji iznosi najmanje 50 metara uz korištenje strojeva koji smanjenje zanošenja od 90%.


Opasnost:


Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H301Otrovno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H332Štetno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P210Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P331NE izazivati povraćanje.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.


Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Datum registracije 25.9.2015.
Registracija važi do 16.2.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 16.3.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 16.4.2020.
 


Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/09-01/49625.09.201516.02.2020
Proširenje registracije sredstva za male namjeneUP/I-320-20/16-03/29027.01.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/49607.06.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/49622.10.2018
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/09-01/49621.12.2018
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/09-01/49611.02.2020

Konačna verzija etikete
Obavijesti