Hrvatski Engleski
KARATETRAP B

Opis sredstva KARATETRAP B je lovka sastavljena od insekticida i hranidbenog atraktanta namijenjena za privlačenje i suzbijanje maslinine muhe (Bactrocera oleae) na maslini.
Registarski broj UP/I-320-20/22-03/5
Vlasnik registracije PROBODELT S.L.
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., distributer

Formulacija sredstva gotovi mamac
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, maslinarstvo
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PE (polietilen) u kartonu25,00 gotova lovkaProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Lambda-cihalotrin46391465-08-60,01 g/lovkihttp://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN


Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
maslinina muha
(Bactrocera oleae)
Primjena: Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih stadija maslinine muhe (Bactrocera oleae) na maslini postavljanjem 10-50 lovki/ha.
Dodatne informacije: Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Lovke se raspoređuju jednoliko i ravnomjerno, u dozvoljenoj količini ovisno o stupnju zaraženosti, gustoći nasada i veličini parcele.Upozorenja:


Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.


Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Datum registracije 11.2.2022.
Registracija važi do 31.3.2024.
 


Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/22-03/511.02.202231.03.2024

Konačna verzija etikete
Obavijesti