TRAILER
Opis sredstva TRAILER je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/272

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
vodotopljive vrećice od polivinil-alkohola u ambalaži od orijentiranog polipropilena (OPP)/aluminij/polietilen (PE)40,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
vodotopljive vrećice od polivinil-alkohola u ambalaži od orijentiranog polipropilena (OPP)/aluminij/polietilen (PE)100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
vodotopljive vrećice od polivinil-alkohola u ambalaži od orijentiranog polipropilena (OPP)/aluminij/polietilen (PE)240,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
vodotopljive vrećice od polivinil-alkohola u ambalaži od orijentiranog polipropilena (OPP)/aluminij/polietilen (PE)250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
vodotopljive vrećice od polivinil-alkohola u ambalaži od orijentiranog polipropilena (OPP)/aluminij/polietilen (PE)500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)20,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)40,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)50,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)150,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)200,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)400,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice


Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tribenuron546106040-48-6750,00 g/kghttp://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
jednogodišnji širokolisni korovi, primjena: Primjenjuje se: - u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha (2 g/1000 m2) ili - u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha (3 g/1000 m2). Utrošak vode: 200-500 l/ha. Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, ne primjenjivati sredstvo više od jedanput u tri godine.
Ozima tvrda (durum) pšenica
(Triticum durum)
jednogodišnji širokolisni korovi, primjena: Primjenjuje se: - u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha (2 g/1000 m2) ili - u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha (3 g/1000 m2). Utrošak vode: 200-500 l/ha. Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, ne primjenjivati sredstvo više od jedanput u tri godine.
Pšenoraž, ozima
(Triticale (x Triticale))
jednogodišnji širokolisni korovi, primjena: Primjenjuje se: - u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha (2 g/1000 m2) ili - u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha (3 g/1000 m2). Utrošak vode: 200-500 l/ha. Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, ne primjenjivati sredstvo više od jedanput u tri godine.
Pir, ozimi
(Triticum spelta)
jednogodišnji širokolisni korovi, primjena: Primjenjuje se: - u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha (2 g/1000 m2) ili - u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha (3 g/1000 m2). Utrošak vode: 200-500 l/ha. Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, ne primjenjivati sredstvo više od jedanput u tri godine.
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
jednogodišnji širokolisni korovi, primjena: Primjenjuje se: - u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha (2 g/1000 m2) ili - u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha (3 g/1000 m2). Utrošak vode: 200-500 l/ha. Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, ne primjenjivati sredstvo više od jedanput u tri godine.
Jari ječam
(Hordeum vulgare)
jednogodišnji širokolisni korovi, primjena: Primjenjuje se u proljeće od tri lista te do pojave zastavice (do BBCH 39) za jarine u količini od 30 g/ha (3 g/1000 m2). Utrošak vode: 200-500 l/ha.
Ozima zob
(Avena sativa)
jednogodišnji širokolisni korovi, primjena: Primjenjuje se: - u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha (2 g/1000 m2) ili - u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha (3 g/1000 m2). Utrošak vode: 200-500 l/ha. Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, ne primjenjivati sredstvo više od jedanput u tri godine.
Jara zob
(Avena sativa)
jednogodišnji širokolisni korovi, primjena: Primjenjuje se u proljeće od tri lista te do pojave zastavice (do BBCH 39) za jarine u količini od 30 g/ha (3 g/1000 m2). Utrošak vode: 200-500 l/ha.
Ozima raž
(Secale cereale)
jednogodišnji širokolisni korovi, primjena: Primjenjuje se: - u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha (2 g/1000 m2) ili - u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha (3 g/1000 m2). Utrošak vode: 200-500 l/ha. Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, ne primjenjivati sredstvo više od jedanput u tri godine.


Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
GHS09GHS09
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 1Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).
SPe 2Zbog zaštite podzemnih voda/vodenih organizama ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Datum registracije 2.5.2017.
Registracija važi do 31.10.2023.
 


Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-UP/I-320-20/16-03/27202.05.201731.10.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/27205.04.2018
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/16-03/27223.07.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/27224.09.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-UP/I-320-20/16-03/27201.10.2021