Hrvatski Engleski
BENTA 480 SL

Opis sredstva BENTA 480 SL je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u grašku, grahu i soji.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/325
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik
Stockton d.o.o., distributer

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Bentazon36625057-89-0480,00 g/lhttp://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN


Soja
(Glycine max)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Jednogodišnji širokolisni korovi u stadiju 2-4 prava lista. Vrijeme primjene: Usjev visine 8-12 cm, u stadiju 1-3 lista (BBCH 11-13). Za proširenje spektra djelovanja, sredstvo se može kombinirati s drugim sredstvima za zaštitu bilja namijenjenim za suzbijanje širokolisnih korova registriranim za primjenu u soji u količini navedenoj na uputi za primjenu. U količini 2 l/ha. Utrošak vode: 200 - 300 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1

Grah mahunar
(Phaseolus vulgaris)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Jednogodišnji širokolisni u stadiju 2-4 prava lista. Vrijeme primjene: Usjev visine 8-12 cm, u stadiju 1-3 lista (BBCH 11-13). U količini 2 l/ha. Utrošak vode: 200 - 300 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1

Grah (suhi)
(Phaseolus vulgaris)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Jednogodišnji širokolisni u stadiju 2-4 prava lista. Vrijeme primjene: Usjev visine 8-12 cm, u stadiju 1-3 lista (BBCH 11-13). U količini 2 l/ha. Utrošak vode: 200 - 300 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1

Grašak (zeleni)
(Pisum sativum)
Karenca: 40 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Jednogodišnji širokolisni u stadiju 2-4 prava lista. Vrijeme primjene: Usjev visine 8-12 cm, u stadiju 1-2 lista (BBCH 11-12). U količini 2 l/ha. Utrošak vode: 200 - 300 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Za proširenje spektra djelovanja, sredstvo se može kombinirati s drugim sredstvima za zaštitu bilja namijenjenim za suzbijanje širokolisnih korova registriranim za primjenu u grašku u količini navedenoj na uputi za primjenu.

Grašak (suhi)
(Pisum sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Jednogodišnji širokolisni u stadiju 2-4 prava lista. Vrijeme primjene: Usjev visine 8-12 cm, u stadiju 1-2 lista (BBCH 11-12). U količini 2 l/ha. Utrošak vode: 200 - 300 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Za proširenje spektra djelovanja, sredstvo se može kombinirati s drugim sredstvima za zaštitu bilja namijenjenim za suzbijanje širokolisnih korova registriranim za primjenu u grašku u količini navedenoj na uputi za primjenu.Upozorenja:


Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.


Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 1Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Datum registracije 7.7.2015.
Registracija važi do 30.6.2023.
 


Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/32507.07.201530.06.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32504.02.2016
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/32501.09.2016
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/16-03/25723.05.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32529.05.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32517.11.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32515.04.2021

Konačna verzija etikete
Obavijesti